Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Eğitim Sigortası

 

Eğitim Sigortası

Hepimizin en değerli varlıkları çocuklarımız. Onların eğitimi ve geleceği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak hayatın ne zaman ne getireceği belli olmuyor. AXA Eğitim Sigortası ürünü ile; öğrenci çocuğun okul masraflarını karşılayan kişinin (sigortalının) sigorta süresi içinde vefatı durumunda, öğrencinin eğitimini tamamlaması için öngörülen tutarın ödenmesi sağlanmaktadır. Böylece öğrenci eğitimini kesintisiz devam ettirerek, adımlarını geleceğe güvenle atar.


Eğitim Sigortası Nedir?

Eğitim sigortası, 18-60 yaşları arasında ve bir öğrencinin eğitiminden sorumlu olan tüm bireyler tarafından satın alınabilecek bir hayat sigortasıdır. Bu ürün vefat teminatı ve asistans hizmetleri içermektedir. Çocuğunuzun Eğitimi Güvence Altında! Sigorta süresi, öğrencinin eğitim süresine göre belirlenir. Sigortanın başlangıcında sigortalının yaşı 60’ı ve yaş ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçemez. Teminat tutarı, yıllık olarak öngörülen ABD Doları cinsinden eğitim masrafı ile talep edilen eğitim süresinin (poliçe süresine eşit olacaktır) çarpımından oluşmaktadır. Teminat, öğrencinin her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalır. Sigorta primi, sigortalının yaşı, sigorta süresi, prim ödeme süresi ve sigorta başlangıcında seçilen sigorta teminat tutarına bağlı olarak belirlenir. Sigorta prim ve tazminat ödemeleri, ABD doları cinsinden ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek gerçekleştirilir. Sigorta primi peşin ödenebileceği gibi, sigorta ettirenin isteğine göre aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyotlarda da ödenebilir.


Sigorta süresi ve teminatı nasıl belirlenir?

Sigorta süresi, öğrencinin eğitim süresine göre belirlenir. Sigortanın başlangıcında sigortalının yaşı 60’ı ve yaş ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçemez. Teminat tutarı, yıllık olarak öngörülen ABD Doları cinsinden eğitim masrafı ile talep edilen eğitim süresinin (poliçe süresine eşit olacaktır) çarpımından oluşmaktadır. Teminat, öğrencinin her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalır. Sigorta primi, sigortalının yaşı, sigorta süresi, prim ödeme süresi ve sigorta başlangıcında seçilen sigorta teminat tutarına bağlı olarak belirlenir. Sigorta prim ve tazminat ödemeleri, ABD doları cinsinden ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek gerçekleştirilir. Sigorta primi peşin ödenebileceği gibi, sigorta ettirenin isteğine göre aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyotlarda da ödenebilir. 200.000 USD üzeri teminat tutarları reasürörün özel kabulüne tabidir.

 

 

VERGİ UYGULAMALARI

Prim Ödeme Dönemi Boyunca Vergi İndirimi Uygulaması


Ücretli olarak çalışan vergi mükellefinin ödeyeceği Eğitim Sigortası primlerinin tamamı, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, gelir vergisi matrahından indirilebilir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren vergi mükellefinin ödeyeceği Eğitim Sigortası primlerinin tamamı, primin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla, beyan edilen yıllık gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Daha detaylı bilgi almak için mali müşavirinize danışabilirsiniz.