Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ferdi Kaza Sigortası

 

Dileriz sevdikleriniz ve siz sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Ancak daha güvenli bir gelecek için, olabilecek bütün aksilikleri düşünerek hareket etmelisiniz. Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sevdiklerinizin sıkıntılarını azaltmak ve geleceklerini garanti altına almak için çok özel bir güvenceye ihtiyacınız var.

Ferdi Kaza Sigortası ile bu konudaki beklentilerinizi tam anlamı ile karşılayacak bir güvenceye sahip olabilir, sadece size değil sevdiklerinize de daha güvenli bir gelecek hazırlayabilirsiniz.

18 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.

Hangi Teminatları Kapsar?

Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

• Kaza sonucu vefat teminatı,
• Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı,
• Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı,
• Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı,
• Kaza sonucu hastane gündelik teminatı

Acil Yardım Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirim?

7 gün, 24 saat boyunca, yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir kaza durumunda 0 (216) 524 36 76 nolu telefonu arayarak asistans hizmetinden yararlanabilirsiniz. Acil durumda yanınıza ulaşan Acil Yardım Ekibi gerekli tüm müdahaleyi yaparak kara veya gerekirse hava ambulansıyla sizi en yakın sağlık kurumuna nakledecek ve tedaviniz sona erdiğinde ikametgâhınıza dönüşünüzü sağlayacaktır.

Vergi Avantajından Nasıl Yararlanabilirim?

Ferdi Kaza Sigortası için ödediğiniz primler, sizi vergi konusunda da rahatlatıyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, 07.10.2001 ve sonrası tanzim edilen poliçeleriniz için;

Beyana tabi geliri olan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2022 yılı için 60.048 TL’dir.)

Beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilebilir.

Gelirini ücret olarak alan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2022 yılı için 60.048 TL’dir.)
Elde ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da dikkate alınır. İşverenler bu katkı paylarını ücretle ilişkilendirmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebilmektedir.

Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen '"eş" ifadesi aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri; "çocuk" ve "küçük çocuk" ifadeleri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları belirtmektedir.

Örneğin gelirinizin ayda 2000 TL ve şahsınıza ödediğiniz priminizin 100 TL olması durumunda, ödediğiniz primi vergi matrahından düşüp gelirinizin bu kısmı için vergi veriyorsunuz. Bu duruma göre eğer %25'lik vergi dilimindeyseniz, prim tutarınızın %25'i kadar daha az vergi ödüyorsunuz. Başka bir deyişle, 100 TL tutarındaki prim için cebinizden yalnızca 75 TL ödemiş oluyorsunuz.

Bunun için muhasebecinize veya çalıştığınız şirketin personel servisine, prim ödemelerinize ilişkin belgeleri iletmeniz yeterli.

ASİSTANS HİZMETLERİ

A. Medikal Hizmetler

1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

2. Tıbbi Nakil:

• Hastaneye Nakil:
• Bir Hastaneden Diğerine Nakil:
• Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil

3. Gerekli İlaçların Sevki:

4. Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama:

5. Refakatçinin Nakli:

6. Refakatçinin Konaklama Giderleri

7. Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü

8. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

9. Sigortalının Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

10. Sigortalı’nın Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü

11. Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1. Derece Akrabasının Vefatı Durumunda)

12. Sigortalı’nın Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi

13. Acil Mesajların İletilmesi

B. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ

1. Bilgi Hattı

2. Su Tesisatçısı Gönderilmesi Organizasyonu

3. Elektrikçi Gönderilmesi Organizasyonu

4. Çilingir Gönderilmesi Organizasyonu

5. Camcı Gönderilmesi Organizasyonu

C. ARAÇ ASİSTANS HİZMETLERİ

1. Yetkili Servise Çekme

2. Otelde Konaklama Organizasyonu

3. Kiralık Araç Organizasyonu

D. SOSYAL HİZMETLER

E. SEYAHAT HİZMETLERİ

1. Seyahat Öncesi Bilgi Hattı

2. Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

3. İşyerine Acil Dönüş

4. Kefalet İçin Avans Ödeme

5. Avukat / Danışman Giderleri

Bu sayfada yer alan teminatlar ancak poliçede belirtildiği takdirde kapsam altındadır.